Email :  trin.bo@telecorp.co.th  Tel.  088-673-9000
Admin
PHP , Javascript , CoffeeScript
3 Comments
image1 Credit: ShutterStock.com

Forbes ได้ออกมาทำนายถึง 5 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการสาธารณสุขหรือ Healthcare ทั่วโลกภายในปี 2020 ซึ่งทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise IT อย่าง AI และ 3D Printing เอาไว้ดังนี้ครับ


Artificial Intelligence (AI) จะกลายเป็นผู้ให้คำแนะนำที่สำคัญทั้งในการรักษาและการวิจัย


ด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ ก็จะทำให้ AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ในเชิงการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อมาช่วยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสายต่างๆ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งสำหรับการวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วย รวมถึงการทำวิจัยต่างๆ ให้คืบหน้าขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว

ในแง่มุมของการวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วยนั้น AI สามารถกลายเป็นผู้ช่วยให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลได้ด้วยการนำความรู้ทางการแพทย์และยามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของผู้ป่วยในระบบ Electronic Health Record และข้อมูล Digital Image เพื่อแนะนำแนวทางการรักษาได้แบบ Real-time ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น, ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลง และทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดลงเป็นอย่างมาก

ภายในปี 2020 การวินิจฉัยโรคที่สามารถตรวจสอบได้ยากอย่างมะเร็งหรือเบาหวานเองก็คาดว่าจะถูกวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที จากการใช้ระบบ Cognitive System ที่จะนำเสนอข้อมูล 3D ของการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆ ได้แบบ Real-time และภายในปี 2025 นั้น AI จะถูกใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลกว่า 90% ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 60% ของโรงพยาบาลและธุรกิจประกันทั่วโลก และ AI จะมีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยกว่า 70% ให้มีราคาถูกลงและมีคุณภาพดีขึ้น

3D Printing กับบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและรักษาอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ

การฟื้นฟูและรักษาอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ นั้น ความสามารถในการทำ Customization ของ 3D Printing จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์อวัยวะหรือเนื้อเยื่อสำหรับใช้ในการปลูกถ่ายหรือการผ่าตัด หรือการพิมพ์อุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป

ตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีการปลูกถ่ายไต ที่ทั่วโลกนี้มีผู้ป่วยรอการปลูกถ่ายอยู่มากกว่า 1 ล้านคน แต่จากสถิตินั้นมีเพียงผู้ป่วย 5,000 คนต่อปีเท่านั้นที่จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากประเด็นของจำนวนผู้บริจาคที่มีไม่เพียงพอ จนเกิดเป็นตลาดมืดในการค้าอวัยวะไป การมาของ 3D Printing จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงไปได้

Forbes ได้คาดการณ์ว่าตลาด 3D Printing สำหรับวงการสาธารณสุขนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านเหรียญภายในปี 2025 เลยทีเดียว

ที่มา: https://www.techtalkthai.com/forbes-predicts-ai-and-3d-printing-will-transform-healthcare-industry-by-2020/

บริษัท เทเลคอร์ป จำกัด
เลขที่ 216/52 มบ.ซิตี้ลิงค์ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

Email: trin.bo@telecorp.co.th
Phone: 088-673-9000

จำนวนผู้เข้าชม